Aktuellt

Traneträffen

  • 26 feb 2024

image: Traneträffen

Den 27 april är det dags för årets TRANETRÄFF.

Vi kommer att behöva hjälp den dagen och dagarna innan.

Så reservera datumet för att hjälpa till att göra ett fint arrangemang för våra orienterings vänner.

Mer information kommer.

Kallelse till årsmöte

  • 12 feb 2024

Alla medlemmar i OK Tranan kallas till årsmöte, måndagen 11 mars 2024 kl 18 på Hagatorpet.
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under 2024 fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning för mötet

Vinteraktiviteter

  • 24 jan 2024

Just nu är det lite lågsäsong för orienteringssporten, men det pågår trots allt en del aktiviteter som man kan hänga på. 

- Vi har trailgruppen som springer varje onsdag. Träffas kl 18.00 på Hagatorpet. 

- Man kan springa Nattorientering på små närtävlingar som arrangeras av sjuhäradsklubbarna. 

Årsmötet planeras till 11/3 kl 18 på Hagatorpet och då kommer presenteras ett helt nytt förslag på träningsupplägg inför säsongen 2024.

 

Visa fler nyheter