Bli medlem

Som medlem i OK Tranan är du välkommen att ta del av de aktiviteter och träningar som vi arrangerar.

För barn och ungdomar upp till 20 år står klubben för hela anmälningsavgiften på tävlingar. Alla vuxna står för hela sin tävlingsavgift (gäller ej högsta klass i HD 21)

Som medlem duschar och bastar du gratis på Hagatorpet.

Medlem blir du genom att betala in avgiften på bg. 5710-6064 och meddela dina personuppgifter till klubben via mail (se nedan).

Avgifter kalenderår 2023

Familj  600:-

Vuxna 17 år och äldre 300:-

Ungdomar 0-16 år 200:-

Ny medlem skickar ett mail till vår kassör Owe (owe.tranemo@gmail.com) med följande uppgifter:

Namn på alla som ska vara medlem + HELA personnumret (10 siffror)

Adress

Telefon

e-post