O-ringen Borås 2015

Nyfiken, stolt och lycklig var de tre ledord som kännetecknade känslorna vi som arrangörer hade inför och under den fantastiska orienteringstävlingen 2015.

O-Ringen arrangeras vecka 30 (i juli) varje år, på nya platser år efter år. Deltagarna kommer från hela världen, ett 40-tal brukar vara representerade. Tävlingsklasserna är från 10 år upp till veteranerna i 90-årsklassen. O-Ringen är en mötesplats för runt 15.000 - 20.000 orienterare som tillsammans under tävlingsveckan gör runt 75.000 starter!

Inför 2015 hade totalt 17 föreningar runt omkring Borås bildat en förening som lokalt drev O-Ringen. Borås var centralort för tävlingen. En ledningsgrupp på 12 personer hade ansvaret för den lokala övergripande planeringen. Från centralt håll gav Svenska Orienteringsförbundet stöd i form av kunskapsöverföring och specialkompetens.

OK Tranan var en av arrangörsklubbarna och etapp 2 (av totalt 5) genomfördes i Tranemo kommun, närmare bestämt i Givarp, Länghem. Förutom Tranemo kommun stöttades arrangemanget även av Marks kommun, Borås stad samt företagssponsorer.