GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter.
De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

I samband med dataskyddsförordningen, GDPR, har vi uppdaterat vår policy för att medlemsuppgifter ska hanteras på ett trygg och säkert sätt.

Här kan du läsa om hur OK Tranan hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som medlem har:
OK Tranan integritetspolicy

OK Tranan registerforteckning

Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter

Instruktion för behandling av ostrukturerat material

Har du frågor kring detta, kontakta styrelsen