Kallelse till årsmöte

  • 12 feb 2024

Alla medlemmar i OK Tranan kallas till årsmöte, måndagen 11 mars 2024 kl 18 på Hagatorpet.
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under 2024 fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning för mötet